Mönster till Helenas nätkasse – Hummingbird

20170516_nätkassen

 

Garn: Linen Soft, 3 nystan á 50g. Finns i 33 olika färger hos Favoritgarner.se

Jag har använt Hummingbird, ljusrosa.

Nål: 3,5mm

 

Förkortningar

sm= smygmaska

lm= luftmaska

fm= fastmaska

st= stolpe

lmb= luftmaskbåge

st tills=stolpar tillsammans

 

Tips och förklaringar

Botten på väskan består av 6 stycken blomblad. Du kan lätt öka det till 7 stycken och då få en större väska. På varv 1 ökas det då med ytterligare 1st och 2lm och så vidare. Tänk på att det då kan gå åt mer garn, jag har inte testvirkat det så vet inte exakt.

Under de första 12 varven hoppas alla luftmaskbågar över, med undantag varv 8 där det uttryckligen står att man ska virka OM dem, vilket bildar början på nya blad. Från och med varv 13 kommer det virkas om luftmaskbågarna på samtliga varv men undantag när det står ”hoppa över nästa luftmaskbåge.”

När man ska göra en smygmaska i en annan smygmaska kan det vara lättare att göra den om den första smygmaskan/om hela den maskan. Du väljer det som passar dig bäst.

När något står inom parantes ( ) ska det, bara det, upprepas det antal gånger som är angivet efter. Ex: (3st tills+2lm+3st tills)x3.

 

 


Mönster

Börja med en magisk ring, eller en extra luftmaska där första varvets alla stolpar virkas i den första luftmaskan.
1: 4lm, *1st, 2lm*. Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 1sm i den andra av de fyra luftmaskorna i varvets början.

2: 1sm om lmb. 2lm, 2st om samma lmb. *2lm, 3st om nästa lmb* upprepa 5ggr. Avsluta med 2lm och 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

3: 2lm, 1st i samma maska som smygmaskan som avslutade förra varvet. 1st, 2st i sista maskan. *2lm, 2st i första maskan, 1st i nästa, 2st i sista maskan*. Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 2lm och 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

4: 2lm, 1st i samma maska som smygmaskan som avslutade förra varvet. 1st i vardera av de kommande 3 maskorna, 2st i sista maskan. *2lm, 2st i första maskan, 1st i vardera av de kommande 3 maskorna, 2st i sista maskan*. Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 2lm och 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

5: 2lm, 1st i samma maska som smygmaskan som avslutade förra varvet. 1st i vardera av de kommande 5 maskorna, 2st i sista maskan. *2lm, 2st i första maskan, 1st i vardera av de kommande 5 maskorna, 2st i sista maskan*. Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 2lm och 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

6: 2lm, 1st i samma maska som smygmaskan som avslutade förra varvet. 1st i vardera av de kommande 7 maskorna, 2st i sista maskan. *2lm, 2st i första maskan, 1st i vardera av de kommande 7 maskorna, 2st i sista maskan*. Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 2lm och 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

 
img_2237

 

7: 2lm, 1st i samma maska som smygmaskan som avslutade förra varvet. 1st i vardera av de kommande 9 maskorna, 2st i sista maskan. *2lm, 2st i första maskan, 1st i vardera av de kommande 9 maskorna, 2st i sista maskan*. Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 2lm och 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

8: 1sm till andra maska, 2lm. 1st i de kommande 10 maskorna, 2lm. Hoppa över sista maskan, 3st om luftmaskbåden, 2lm. *Hoppa över första maskan, 1st i de kommande 11 maskorna. 2lm, 3st om luftmaskbågen, 2lm.* Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

9: 1sm till andra maskan, 2lm. 1st i de kommande 8 maskorna, 2lm, hoppa över sista maskan. 2st i nästa maska, 1st i den mittersta maskan, 2st i sista maskan. 2lm. *Hoppa över den första stolpen, 1st i de kommande 9 maskorna, hoppa över sista maskan, 2lm. 2st i första maskan, 1st i den mittersta maskan, 2st i sista maskan, 2lm.* Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

10: 1sm till andra maskan, 2lm. 1st i de kommande 6 maskorna, 2lm, hoppa över sista maskan. 2st i nästa maska, 1st i de 3 mittersta maskorna, 2st i sista maskan. 2lm. *Hoppa över den första stolpen, 1st i de kommande 7 maskorna, hoppa över sista maskan, 2lm. 2st i första maskan, 1st i de 3 mittersta maskorna, 2st i sista maskan, 2lm.* Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

11: 1sm till andra maskan, 2lm. 1st i de kommande 4 maskorna, hoppa över den sista maskan. 2lm, 2st i nästa maska, 1st i de 5 mittersta maskan, 2st i sista maskan. 2lm. *Hoppa över den första stolpen, 1st i de kommande 5 maskorna, hoppa över den sista maskan, 2lm. 2st i första maskan, 1st i de 5 mittersta maskorna, 2st i sista maskan, 2lm.* Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

12: 1sm till andra maskan, 2lm. 1st i de kommande 2 maskorna, hoppa över den sista maskan. 2lm, 2st i nästa maska, 1st i de 7 mittersta maskorna, 2st i sista maskan. 2lm. *Hoppa över den första stolpen, 1st i de kommande 3 maskorna, hoppa över den sista maskan, 2lm. 2st i första maskan, 1st i de 7 mittersta maskorna och 2st i sista maskan, 2lm.* Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 1sm i den andra av de två luftmaskorna i varvets början.

13: 1sm till den mittersta maskan, 4lm. 2st i första maskan, 1st i de mittersta 9 maskorna, 2st i den sista. 4lm. *1sm i den mittersta av de tre maskorna, 4lm. 2st i första maskan, 1st i de mittersta 9 maskorna, 2st i den sista. 4lm* Upprepa från * till * totalt 5 gånger. Avsluta med 1sm i varvets första smygmaska.

14: 2sm till mitten av luftmaskbågen. *3lm. Hoppa över första maskan. 1st i de kommande 11 maskorna. Hoppa över den sista maskan, 3lm. 1sm om första lmb, 4lm, 1sm om nästa lmb.* Upprepa från * till * totalt 6 gånger. Den sista smygmaskan görs i den andra smygmaskan av de två som varvet började med.

15: 2sm till mitten av nästa luftmaskbåge. *3lm, hoppa över första maskan, 1st i de kommande 9 maskorna, hoppa över sista maskan. 3lm, 1sm om första lmb, 2lm. Om nästa lmb görs: (3st tills+2lm)x3. 1sm om nästa lmb.* Upprepa från * till * totalt 6 gånger. Sista smygmaskan görs i andra av de två som varvet började med.

16: 2sm till mitten av nästa luftmaskbåge. *3lm, hoppa över första maskan, 1st i de kommande 7 maskorna, hoppa över sista maskan. 3lm, 1sm om första lmb, Hoppa över nästa lmb, 2lm. Om nästa lmb görs: 3st tills+2lm+3st till. 3lm. Om nästa lmb görs: 3st tills+2lm+3st tills. Hoppa över nästa lmb, 2lm, 1sm om sista lmb* Upprepa från * till * totalt 6 gånger. Sista smygmaskan görs i andra av de två som varvet började med.

17: 2sm till mitten av nästa luftmaskbåge. *3lm, hoppa över första maskan, 1st i de kommande 5 maskorna, hoppa över sista maskan. 3lm, 1sm om första lmb, Hoppa över nästa lmb, 2lm. Om nästa lmb görs: 3st tills+2lm+3st till. 4lm, 1sm om lmb, 4lm. Om nästa lmb görs: 3st tills+2lm+3st tills. Hoppa över nästa lmb, 2lm, 1sm om sista lmb* Upprepa från * till * totalt 6 gånger. Sista smygmaskan görs i andra av de två som varvet började med.

18: 2sm till mitten av nästa luftmaskbåge. *3lm, hoppa över första maskan, 1st i de kommande 3 maskorna, hoppa över sista maskan. 3lm, 1sm om första lmb, Hoppa över nästa lmb, 2lm. Om nästa lmb görs: 3st tills+2lm+3st till. (4lm, 1sm om lmb)x2, 4lm. Om nästa lmb görs: 3st tills+2lm+3st tills. Hoppa över nästa lmb, 2lm, 1sm om sista lmb* Upprepa från * till * totalt 6 gånger. Sista smygmaskan görs i andra av de två som varvet började med.

19: 4sm till den mittersta av de 3 maskorna efter lmb. *2lm, hoppa över de två första lmb. Om nästa lmb görs: 3st tills+2lm+3st till. (4lm, 1sm om lmb)x3, 4lm. Om nästa lmb görs: 3st tills+2lm+3st tills. Hoppa över de två nästa lmb, 2lm, 1sm i den mittersta av de tre stolparna* Upprepa från * till * totalt 6 gånger. Sista smygmaskan görs i fjärde av de fyra smygmaskor som varvet började med.

20: 4sm, till luftmaskbågen mellan de nästa två ihopvirkade stolpgrupperna. 2lm, 2st tills om samma lmb. *(4lm, 1sm om nästa lmb)x4. 4lm. 3st tills om nästa lmb. Hoppa över två lmb. 3st tills om nästa lmb, (mellan de två ihopvirkade stolpgrupperna på varvet innan.* Upprepa från * till * totalt 6 gånger. Avsluta med 1sm i den första ihopvirkade stolpgruppen i varvets början.

21: 4sm till mitten på nästa lmb. *4lm, 1sm om nästa lmb.* Upprepa från * till * totalt 30 gånger. Sista smygmaskan görs i fjärde av de fyra smygmaskor som varvet började med.

22-37, eller till önskad längd: Upprepa varv 21. Varje varv består av 30lmb.

 

20170516_nätkassen_närbild

 

Kant upptill

1: 1sm till nästa lmb. 2lm, 2st om samma lmb. *3st i nästa lmb* Upprepa varvet runt. Avsluta med 1sm i andra luftmaskan i varvets början.

2: 2lm, 1st i varje maska varvet ut. Avsluta med 1sm i andra luftmaskan i varvets början.

Virka ett varv med kräftmaskor, fasta maskor virkat åt motsatt håll.

 

Axelband, 2 stycken

6lm, 1st i tredje luftmaskan från nålen. 3st.

Vänd med 2lm, hoppa över första maskan, 3st.

Fortsätt på samma sätt till önskad längd. Sy sedan fast dem på väskan.

 

Dragsnodd

Virka en lång luftmaskkedja i önskad längd. Trä den mellan stoplgrupperna i kantens första varv.

Ta några fina pärlor eller gör tofsar och fäst i ändarna.

 

20170516_nätkassen_blockning

 

Blockning

Jag har blockat min med hjälp av en bakbunke i botten på väskan, för att få en rundare form, se den underbara bilden ovanför. Sedan sträckte jag upp långsidorna, ovanför skålen så de skulle dras ut. Med hjälp av några blompinnar kunde jag både hålla ut kanterna och fästa en tråd, som jag knöt fast handtaget till ett köksskåp ovanför, så den hölls uppspänd medans den torkade över natten.

 

20170524_nätkassen_stol

 

Så, nu har du kommit fram till det roligaste, användandet.

Exempel

  • Gör en matsäck att lägg ner i i kassen och gå ut i det gröna för en mysig picknick i solen.
  • Lägg ner en handduk, badlakan och en pocketbok. Redo för stranden!
  • Leta fram garn till nästa projekt, lägg ner det i kassen och säg att du ska på en PW. Leta upp en undanskymd parkbänk och sätt nålen i ett nystan.

 

Har du några frågor om mönstret är det bara att lämna en kommentar här, på Instagram eller Facebook.

Lägger du upp en bild, på någon socialmedia, på något du virkat efter något av mina mönster uppskattar jag att du hänvisar till mig som mönsterskapare, @pysselofix och länkar hit till mönstret.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s